Mauna Kea
Public television documentary
News updates
Feedback
Additional resources

Traditional Chants
featured in Mauna Kea – Temple Under Siege


E Ala E
By Pualani Kanahele

(chanted before sunrise)

E ala e
Ka la i kahikina
I ka moana
Ka moana hohonu
Pi’i ka lewa
Ka lewa nu’u
I kahikina
Aia ka la.
E ala e!

Awaken/Arise
The sun in the east
From the ocean
The ocean deep
Climbing (to) the heaven
The heaven highest
In the east
There is the sun
Awaken!

: : :

E Iho Ana
Adapted from Hawaiian Antiquities by David Malo

(done 3 times)

E iho ana o luna
E pi`i ana o lalo
E hui ana na moku
E ku ana ka paia

The high will be brought low
The low will be lifted up
The islands will be united
The walls shall stand upright

: : :

E ho mai
by Edith Kanaka’ole

(done 3 times)

E ho mai i ka ‘ike mai luna mai e
O na mea huna no’eau o na mele e
E ho mai, e ho mai, e ho mai e

Grant us knowledge from above
The things of knowledge hidden in the chants
Grant us these things

: : :

Na ‘Aumakua
Adapted from Hawaiian Antiquities by David Malo

Na ‘Aumakua mai ka la hiki a ka la kau!
Mai ka ho’oku’i a ka halawai
Na ‘Aumakua ia Kahinakua, ia Kahina’alo
Ia ka’a ‘akau i ka lani
‘O kiha i ka lani
‘Owe i ka lani
Nunulu i ka lani
Kaholo i ka lani
Eia na pulapula a ‘oukou ‘o ka po’e Hawai’i
E malama ‘oukou ia makou
E ulu i ka lani
E ulu i ka honua
E ulu i ka pae’aina o Hawai’i

E ho mai i ka ‘ike
E ho mai i ka ikaika
E ho mai i ke akamai
E ho mai i ka maopopo pono
E ho mai i ka ‘ike papalua
E ho mai i ka mana.
‘Amama ua noa.

Ancestors from the rising to the setting sun
From the zenith to the horizon
Ancestors who stand at our back and front
You who stand at our right hand
A breathing in the heavens
An utterance in the heavens
A clear, ringing voice in the heavens
A voice reverberating in the heavens
Here are your descendants, the Hawaiians

Safeguard us
That we may flourish in the heavens
That we may flourish on earth
That we may flourish in the Hawaiian islands
Grant us knowledge
Grant us strength
Grant us intelligence
Grant us understanding
Grant us insight
Grant us power
The prayer is lifted, it is free.

: : :

Chant from the Kumulipo
(Prologue to the Night World)

O ke au, i kahuli wela ka honua
O ke au, i kahuli lole ka lani
O ke au i kuka’ia ka la
E ho’omalamalama i ka malama
O ke au i Makali’i i ka po
O ka Walewale ho’okumu honua ia
O ke kumu o ka lipo i lipo ai
O ke kumu o ka po i po ai
O ka lipo o ka la, o ka lipo o ka po
Po wale ho’i
Hanau o ka po.

At the time that turned the heat of the earth
At the time when the heavens turned and changed
At the time when the light of the sun was subdued.
To cause light to break forth.
At the time of the night of Makali’i (winter)
Then began the slime which established the earth.
The source of deepest darkness.
Of the darkness of the sun, in the depth of darkness,
Of the darkness of the sun, in the depth of night.
It is night. So was night born.

: : :

Pule ‘Aina
adapted from Hawaiian Antiquities by David Malo

E ke akua, he pule ia e holoi ana i ka po’ino o ka ‘aina
a me ke pale a’e i pau ko ka ‘aina haumia
He pule ia e ho’opau ana i na hewa o ka ‘aina apau

Oh God.
This is a prayer to wash away all iniquity from the land,
to ward off and end the contamination of the land.
This is a prayer to end the mistakes done to all the land

I pau ke a’e, me ke kawau
I pau ke kulopia, a me ka peluluka
I pau a hulialana
A laila niho peku, ho ‘emu, huikala, malapakai,
Kamauli hou i ke akua.

So that the bitterness may be over.
The ground will be covered with greenery, leaves and vines,
and we may offer again our prayers of thanks to you for abundance.

: : :

Mele Kumu Honua
(traditional)

One: ‘O Wakea noho ia Papahanaumoku

All: Hanau ‘o Hawai’i, he moku
Hanau ‘o Maui, he moku

One: Ho’i hou ‘o Wakea noho ia Ho’ohokukalani

All: Hanau ‘o Moloka’i, he moku
Hanau ‘o Lana’i, Ka ’ula, he moku

One: Liliopu punalua ‘o Papa ia Ho’ohokulani
ho’i hou ‘o Papa noho ia Wakea

All: Hanau ‘o O’ahu, he moku
Hanau ‘o Kaua’i, he moku
Hanau ‘o Ni’ihau, he moku
He ‘ula a’o Kaho’olawe

Wakea lived with Papa, begetter of islands
Begotten was Hawai’i, an island
Begotten was Maui, an island
Wakea made a new departure
And lived with Ho’ohokukalani
Begotten was Moloka’i, an island
Begotten was Lana’i, an island
The womb of Papa became jealous at its partnership with Ho’ohokukalani
Papa returned and lived with Wakea
Begotten was O’ahu, an island
Begotten was Kaua’i, an island
Begotten was Ni’ihau, an island
A red rock was Kaho’olawe

: : :

I Ku Mau Mau
Adapted from Hawaiian Antiquities by David Malo

One: I ku mau mau!
All: I ku wa
One: I ku mau mau!
I ku huluhulu!
I ka lanawao!
All: I ku wa
One: I ku lanawao!
All: I ku wa
I ku wa! Huki!
I ku wa! Ko!
I ku wa a mau
A mau ka eulu
E huki e
Kulia!

Stand up in couples!
It moves, the god begins to run
Stand at intervals!
Stand in couples
Haul with all your might!
Under the mighty trees
Stand at intervals
Stand at intervals and pull
Stand at intervals and haul
Stand in place and haul
Haul branches and all
Haul now
Stand up my hearties!

: : :

Pule Ola Lo’ihi
Adapted from Na Pule Kahiko by June Gutmanis

‘O kau ola e ke akua
E nana mai kau mau pulapula
E ola a kaniko’o, a haumaka’iole
A pala lauhala, a kau i ka puaaneane
A laila, lawe aku ‘oe ia’u i ke alo o Wakea

Give life, o god
Look to your descendants
(Give me) life until I reach extreme old age
Then take me to the presence of Wakea

 

 


 

| P.O. Box 29 Na'alehu Hawai'i 96772-0029 | Ph: (808) 929-9659 | | Website: Still Point Press & Design Studio